Rozhodnutí zdravě žít může změnit tvůj život

Zdravé návyky mohou hrát v životě velkou roli.  Mohou přidat kvalitu i délku tvému životu. Prodloužení života by nebylo zajímavé, kdyby šlo jen pár let navíc – v nemocech, s hendikepy a bez radosti ze života. Bylo však zjištěno, že ty samé změny životního stylu, které přidají roky ke tvému životu, současně vdechnou více života do tvých let!

Read more...

Jste v ohrožení?

Obezita, diabetes a srdečně-cévní onemocnění přerůstají do epidemií. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že nejméně 2,8 milionu světové populace každoročně zemře jako přímý důsledek nadváhy anebo obezity. Různé zdravotní problémy vznikají jako důsledek obezity, která zvyšuje riziko cukrovky, srdečních onemocnění a některých druhů rakoviny. Kromě nadváhy se mezi další hlavní příčiny vysokého výskytu cukrovky 2. typu řadí též nezdravé stravovací návyky a nedostatek pohybové aktivity.

Read more...

Investujte do zdravých vztahů!

Zdravé vztahy nejsou náhoda! Ať už o to stojíme nebo ne, v každé chvíli se nacházíme v různých pozicích vůči naším rodičům, dětem, partnerům či kolegům. Pokud nám tyto vztahy pomáhají, potom se náš imunitní systém stává silnějším a schopnost odolávat onemocnění se zvyšuje.  

Read more...

Zdravé děti = šťastné děti

Dětská obezita je dnes už celosvětovým zdravotním problémem. S jejími důsledky se setkáváme v problémech spojených se stavem kostí a kloubů, s ospalostí v průběhu dne, se zhoršeným školním prospěchem, sníženou mírou péče o vlastní zevnějšek a nízkým sebevědomím. Obezita současně zvyšuje riziko chronických onemocnění v dospělosti.

Read more...

Na myšlenkách záleží!

Výzkumy ukazují, že pozitivně myslet je více, než být šťastný. Pozitivní myšlenky ve skutečnosti vytvářejí reálné hodnoty v životě jednotlivce a tak pomáhají při budování dovedností, které jsou trvalejší než krátké pousmání. Postoje, jež zaujímáme, bez přestání ovlivňují naši práci, zdraví a život. Negativní myšlenky omezují mysl a brání nám rozpoznat další možnosti řešení situace. Naopak pozitivní myšlení rozšiřuje vědomí možností a voleb – umožňuje, aby se mysl zabývala i jinými alternativami. Jedním z přínosů pozitivního myšlení je zlepšená schopnost rozvoje dovedností a vytváření zdrojů. Pomáhá-li pozitivní myšlení k tomu, abychom si více vážili života, jak si je lze osvojit?

Read more...

Pokoj pro náš nepokoj!

Jeden muž přihlížel tomu, jak si král hraje s kuřetem. Překvapený muž se krále otázal, jestli nemá něco důležitějšího na práci. „Člověk nemůže dělat stále jen důležité věci,“ odpověděl král. „Pouze tehdy, kdy se z času na čas věnuji zdánlivě bezvýznamným záležitostem, jsem schopen vykonávat důležité úkoly.“

Read more...

Naděje při depresi!

Deprese představuje závažné, komplexní a stále častější onemocnění, jež postihuje mnoho lidi, a to nezávisle na věku, rase, vyznání či postavení. Deprese není jen záležitostí mozku, dopad má na celý organismus. Deprese ovlivňuje stravování, spánek, pocity vlastní hodnoty i to, jak vnímáme své okolí.

Read more...

Zpět do sedla!

Když je život těžký a zuří v něm divoké bouře, v mysli se obvykle vynoří otázka: „Jak to všechno zvládnu?“ Proč jsou někteří lidé životními neštěstími zcela zničeni, ať už jim je způsobili druzí nebo si za ně mohou sami, zatímco jiní s nimi dokáží úspěšně bojovat?

Read more...

Život ve svobodě!

Americký národní ústav pro drogové závislosti definuje závislost jako „onemocnění mozku, pro které je charakteristické nutkavé vyhledávání a užívání drogy, a to navzdory jejím škodlivým účinkům.” Závislosti vedou k tělesným, emocionálním, společenským, pracovním, právním a rodinným problémům.

Read more...

Síla víry!

Důvěra je jednou z prvních věcí, které se musí naučit každé miminko. Učí se důvěřovat mámě, že mu poskytne jídlo, teplo a lásku. I později v životě projevujeme v běžných záležitostech svoji důvěru. Na naši mysl působí lež i pravda; důsledky jednoho či druhého jsou však velmi odlišné – v závislosti na tom, čemu a komu se rozhodneme věřit.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy