Rozhodnutia zdravšie žiť ti môžu zmeniť život

Pravidelné zdravé životné návyky dokážu zmeniť Váš život. Môžu pridať kvalitu a dĺžku Vášmu životu. Predĺženie si života by samo o sebe veľa neznamenalo, ak by išlo len o pridanie pár rokov k životu plného chorôb, pokračujúceho obmedzenia a upadajúcej kvality. V skutočnosti zisťujeme, že rovnaké zmeny v životnom štýle ktoré dokážu pridať roky k životu, rovnako dokážu vliať viac života k rokom!

Read more...

Ste v ohrození ?

Obezita, diabetes druhého typu a srdcovo-cievne ochorenia prerastajú do epidemii. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že najmenej 2,8 milióna svetovej populácie každoročne zomrie ako priamy dôsledok nadváhy alebo obezity. Rôzne zdravotné problémy vznikajú ako dôsledok obezity, ktorá zvyšuje riziko cukrovky, srdcových ochorení a niektorých druhov rakoviny. Okrem nadváhy sa medzi ďalšie hlavné príčiny vysokého výskytu cukrovky 2. typu radia tiež nezdravé stravovacie návyky a nedostatok pohybovej aktivity.

Read more...

Investuj do zdravých vzťahov!

Zdravé vzťahy nie sú dielom náhody! Či už si to uvedomujeme alebo nie, v každom momente sa nachádzame v rôznych vzťahoch – k rodičom, deťom, partnerovi či ku kolegom. Ak sú tieto vzťahy budujúce, potom je náš imunitný systém posilnený a rastie aj naša schopnosť bojovať s ochorením.

Read more...

Zdravé deti = šťastné deti

Obezita u detí sa stala globálnym zdravotným problémom. Jej dôsledky je možné vidieť v problémoch spojených so stavom kostí a kĺbov, s dennou únavou, so zhoršeným prospechom v škole, zanedbávaním starostlivosti o vlastný zovňajšok a nízkou sebahodnotou. Obezita zároveň zvyšuje riziko nástupu chronických ochorení počas dospelosti.

Read more...

Na myšlienkach záleží!

Výskumy ukazujú, že pozitívne myslenie je viac než byť šťastný. Pozitívne myšlienky môžu dokonca vytvárať reálnu hodnotu v živote jednotlivca, a tak pomôcť pri budovaní zručností, ktoré sú trvácnejšie ako len samotný úsmev. Náš postoj dlhodobo vplýva na našu prácu, naše zdravie a život. Napríklad, negatívne myšlienky obmedzujú našu myseľ a bránia nám rozpoznať iné dostupné možnosti. A naopak, pozitívne myslenie rozširuje naše povedomie o viacerých možnostiach a umožňuje, aby sa myseľ zaoberala aj inými alternatívami. Jeden z prínosov, ktoré pozitívne myslenie poskytuje, je zlepšená schopnosť budovať zručnosti a vytvárať zdroje. Ak je teda pozitívne myslenie užitočné pre lepšie docenenie života ako celku, ako si ho môžeme osvojiť?

Read more...

Pokoj pre náš nepokoj!

Raz sa jeden muž prizeral tomu, ako sa kráľ hrá s kuraťom. Prekvapený človek sa kráľa spýtal, či nemá nič dôležitejšie na práci. “Človek nemôže stále robiť dôležité veci.” odvetil kráľ. “Len vtedy, keď sa z času na čas venujem zdanlivo nevýznamným veciam, som schopný robiť aj dôležité veci.”

Read more...

Nádej pri depresii!

Depresia predstavuje závažný, komplikovaný a stále rozšírenejší stav, ktorý vplýva na ľudí každého veku, rasy, náboženstva a spoločenského postavenia. Depresia nepostihuje len mozog, má dopad na celé telo. Ovplyvňuje spôsob ako jeme, spíme, čo si o sebe myslíme a čo si myslíme o veciach okolo nás.

Read more...

Späť do sedla!

Keď sa život stane ťažký a do našich životov sa oprie mrazivý vietor búrok, v mysli sa vynorí otázka: “Ako to zvládnem?” Prečo sú niektorí ľudia úplne zdevastovaní životnými nešťastiami, ktoré si privodia oni sami alebo tí druhí, zatiaľ čo iní s nimi dokážu úspešne bojovať?

Read more...

Život v slobode!

Americký národný ústav pre drogové závislosti definuje závislosť ako “ochorenie mozgu, ktoré je charakteristické nutkavým vyhľadávaním a užívaním drogy, a to aj napriek škodlivým dôsledkom.” Závislosti vedú k telesným, emocionálnym, sociálnym, pracovným, právnym a rodinným problémom.

Read more...

Sila viery!

Dôvera je jednou z prvých vecí, ktoré sa musí bábätko naučiť. Učí sa dôverovať mame, že mu poskytne jedlo, teplo a lásku. Neskôr v živote tiež musíme prejaviť svoju vieru v bežné pravdy. Klam a pravda dokážu pôsobiť na našu myseľ, no dôsledky jedného či druhého sú veľmi odlišné, v závislosti od toho, v čo sa rozhodneme veriť.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy