УСТОЙЧИВОСТ!

Когато животът е труден и ни връхлитат житейски бури, един въпрос изгаря ума ни: Как мога да преодолея това изпитание? Защо някои хора са сринати напълно от нещастията в живота, независимо дали са причинени от други хора или предизвикани от самите тях, а други се справят?

За Борис Сирулник, всеки неуспех може да стане семето на победата, ако ... ... пътят на този, който е наранен от живота бъде пресечен от пътя на значим човек или влиятелен модел за подражание. Този човек може със своята подкрепа, съзнателно или не, да ни подтикне към действие.

Устойчивостта не е статична; тя е динамична и прогресивна, до възстановяване на посоката в живота, намирайки смисъл чрез и въпреки страданието, и до успешно поставяне на бъдещи цели. Да се развие устойчивост означава целенасочено да се води борба с болките, кошмарите, както и с опустошителните неуспехи на миналото. Това означава влизане в битка за превръщането на трудността във възможност.

Устойчивостта осигурява механизма за обратен скок: за да се учи, или да се научи отново, как да се израства; да се открият нови възможности; да се довери, или да се довери отново.

Както Джак Лекомп отбелязва: „Надеждата в по-добро бъдеще е незаменим спасителен пояс, за да избегнем да бъдем погълнати от вълните на страданието. „ Така че, от днес нататък, всички неща са възможни чрез доверие и твърда основателна вяра, че има светлина в края на тунела.

Céline Rossetti-Aurouze, Медицинска сестра

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2305 times

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy